Kreditkonto utan inkomst

I nuläget är det omöjligt att få ett kreditkonto hos någon kreditgivare om man är utan inkomst. Detta är i och för sig sunt eftersom det bästa för dig är att inte skaffa ett kreditkonto när du inte har någon fast inkomst. Det kan dock vara möjligt att få ett kreditkonto om du har någon annan slags inkomst som till exempel a-kassa eller CSN. Märk väl! När du är helt utan inkomst är det i princip inte möjligt att bli beviljad ett kreditkonto.

Vissa kreditgivare specificerar inte ett speciellt inkomstkrav. De gör istället en individuell bedömning från kund till kund. Hos dessa är troligen chansen större att få ett kreditkonto. Nedan har vi listat de aktörer som för tillfället inte har något inkomstkrav (många av dem begär dock att en mindre deklarerad inkomst finns):

Få din ansökan beviljad

Oftast görs en individuell bedömning av din inkomst när du ansöker om ett kreditkonto. Anledningen till varför kreditgivaren gör en sådan bedömning är för att ta reda på din återbetalningsförmåga. Om du inte har någon inkomst ser din förmåga att betala tillbaka ett lån inte så stark ut. Det finns dock andra inkomster än en fast inkomst från ett jobb som kan godkännas såsom pension, a-kassa, studiebidrag från CSN eller frilansarbete.

Ett annat exempel är om du är egenföretagare och inte alltid får din inkomst i regelbundna intervaller. Det viktigaste är att man har tjänat tillräckligt mycket under året för att man ska bli beviljad ett kreditkonto.

Ett annat alternativ är att ansöka om ett kreditkonto med en medsökande. Om man är flera personer som ansöker om lånet tittar kreditgivaren på båda era ekonomiska situationer för att se om ni tillsammans kan återbetala ett uttag från ett kreditkonto. Vare sig man saknar inkomst eller inte kan en medsökande stärka chanserna att få ett lån beviljat och även ge en lägre ränta än man annars skulle fått.

Ytterligare ett alternativ för att få ett kreditkonto utan inkomst är att använda sig av sitt sparade kapital. Dina sparade pengar används då som en säkerhet för din återbetalningsförmåga och till följd av detta är långivare mer benägna att bevilja ett lån. En restriktion är då dock att kapitalet inte får vara bundet i något som till exempel en fastighet.

Risker

Trots att vi här förklarar hur det går till att få ett lån utan inkomst är det inte något vi rekommenderar. Ett lån utan inkomst bör bara vara aktuellt i absoluta nödfall. Före du tar ett lån ska du alltid göra en plan för att se att du klarar återbetalningen och om så inte är fallet bör du inte ta lånet.

När man sätter i system att lösa ekonomiska problem med snabblån hamnar man oftast i en skuldspiral där man tar nya lån för att täcka de gamla lånen. Det är därför extra viktigt att du tänker efter både en och två gånger innan du tar ett kreditkonto utan inkomst.

Är du i ekonomiska svårigheter?

Ett första steg att ta när du inte har en inkomst är att vända sig till socialstyrelsen. Vissa krav måste såklart vara uppfyllda men de kan ge tillfälligt stöd till de med ekonomiska problem. Stödet kallas normalt sett för ”försörjningsstöd” och det ansöker du om hos din kommun. Socialstyrelsen i din kommun kan även hjälpa dig med tips och råd på hur du ska få ordning på din ekonomi.

Inkomstförsäkring eller låneskydd?

När du ska låna pengar är det extra viktigt att skydda dig mot en eventuell inkomstförlust. Om du inte redan är skyddad för det gör du det genom att skaffa en inkomstförsäkring. Inkomstförluster kan ske på många olika sätt och det är svårt att förutse dem. Exempel på anledningar till förlust av inkomst är till exempel uppsägning, sjukdom eller skada. Om du är intresserad av en inkomstförsäkring vänder du dig till ditt fackförbund. Med försäkringen får du behålla en stor del av din inkomst om det skulle otura sig och olyckan skulle vara framme.

Ett låneskydd är den motsvarande försäkringen för ditt lån. Om du av någon anledning blir utan inkomst när du har lån att amortera kommer hela eller delar av ditt lån betalas av försäkringen. Detta innebär en säkerhet och du slipper riskera obehagliga betalningsanmärkningar eller att hamna hos Kronofogden. Du själv bestämmer hur mycket av lånet försäkringen ska täcka. En sådan försäkring brukar ofta en låneförmedlare eller en långivare kunna erbjuda i samband med att du lånar.

Sammanfattningsvis är det mycket svårt att få ett kreditkonto beviljat utan inkomst men det finns situationer där det ändå är möjligt, till exempel om du har a-kassa eller pension. En medsökande förbättrar alltid chanserna att få ett lån och förbättrar villkoren på ett lån. Det är emellertid otroligt viktigt att tänka sig för och undersöka alla andra alternativ innan du tar ett kreditkonto utan inkomst.

JÄMFÖR ONLINEKREDITER